مراحل مورد نیاز برای ثبت شرکت | ثبت شرکت ,ثبت برند,ثبت شرکتها,هزینه ثبت شرکت

Tag Archive: مراحل مورد نیاز برای ثبت شرکت

مراحل مورد نیاز برای ثبت شعبه شرکت در منطقه آزاد چابهار

مراحل مورد نیاز برای ثبت شعبه شرکت در منطقه آزاد چابهار آگهی روزنامه رسمی مصوبه هیئت مدیره شرکت اصلی مبنی بر تاسیس شعبه و معرفی مدیر و مرکز شعبه در منطقه آزاد چابهار   مدارک شرکت اصلی شامل ( اساسنامه…
Read more