شرکت سهامی خاص | ثبت شرکت ,ثبت برند,ثبت شرکتها,هزینه ثبت شرکت

Tag Archive: شرکت سهامی خاص

تفاوت شرکت های سهامی خاص و بامسئولیت محدود

۱ـ در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشند . ۲ـ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است…
Read more