شرکت | ثبت شرکت ,ثبت برند,ثبت شرکتها,هزینه ثبت شرکت

Tag Archive: شرکت

تفاوت شرکت های سهامی خاص و بامسئولیت محدود

۱ـ در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشند . ۲ـ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است…
Read more

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی انتخاب هیئت مدیره در شرکت

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی انتخاب هیئت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود دانلود نمونه صورتجلسه مجمع عمومی انتخاب هیئت مدیره در شرکت نمونه فرم صورتجلسه مجمع عمومی انتخاب هیئت مدیره در شرکت مجمع – صورتجلسه انتخاب اعضاء هیئت مدیره

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک از شرکت

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک از شرکت نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود تضامنی ، نسبی دانلود نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک از شرکت نمونه فرم صورتجلسه کاهش سرمایه و…
Read more

نمونه صورتجلسه نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود نمونه فرم صورتجلسه نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود دانلود فرم نمونه صورتجلسه نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود فرم نمونه صورتجلسه نقل…
Read more