ثبت شرکت ها | ثبت شرکت ,ثبت برند,ثبت شرکتها,هزینه ثبت شرکت

Tag Archive: ثبت شرکت ها

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود: ۱) دو نسخه  تقاضانامه‌ ۲) دو نسخه  شرکت نامه ۳) دو نسخه از اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود ۴) دو نسخه صورتجلسه‌ مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره ۵) ارائه فتوکپی…
Read more