ثبت شرکت با مسئولیت محدود | ثبت شرکت ,ثبت برند,ثبت شرکتها,هزینه ثبت شرکت

Tag Archive: ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک و مراحل تاسیس شرکت با مسئولیت محدود

مدارک مراحل تاسیس شرکت مسئولیت محدود دانلود مدارک مراحل تاسیس شرکت مسئولیت محدود لیست مدارک مراحل تاسیس شرکت مسئولیت محدود تعریف شرکت با مسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی…
Read more

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود: ۱) دو نسخه  تقاضانامه‌ ۲) دو نسخه  شرکت نامه ۳) دو نسخه از اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود ۴) دو نسخه صورتجلسه‌ مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره ۵) ارائه فتوکپی…
Read more