تنظیم اساسنامه شرکت | ثبت شرکت ,ثبت برند,ثبت شرکتها,هزینه ثبت شرکت

Tag Archive: تنظیم اساسنامه شرکت

مراحل ثبت شرکت در ارمنستان

مراحل ثبت شرکت در ارمنستان ۱- مراجعه به اداره اویر (OVIR ) ، داشتن رویداد یک ساله ۲- تنظیم محضری قرارداد اجاره محل حقوقی ثبت شرکت ۳- مراجعه به اداره رجیستر ( Register ) و ثبت نام شرکت و تنظیم…
Read more