ثبت شرکت ,ثبت برند,هزینه ثبت شرکت,ثبت تغییرات شرکتها - Part 4
فرایند ثبت شرکت :
جلسه توجیهی:
1) انتخاب نوع شرکت (شرکت مسئولیت محدود، شرکت تعاونی، شرکت سهامی خاص، شرکت عام)
2) انتخاب پنج اسم پیشنهادی
3) توضیح ابهامات: بیمه تامین اجتماعی، مالیات، دانش بنیان، آدرس و تلفن شرکت، گمرک
4) ویژگی ها و محدودیت های اعضأ شرکت
5) معرفی اعضأ شرکت به پلیس + 10 برای شروع فرآیند تشخیص هویت

2- مراجعه به پلیس + 10 و تقاضای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه، انگشت نگاری
3- دریافت گواهی عدم سوء پیشینه از طریق پست برای شرکا و بازرسان
4- ثبت نام اینترنتی شامل ورود مشخصات اعضا، تعیین سمت شرکاء، ثبت اسامی پیشنهادی، نوشتن موضوع شرکت، تدوین تقاضانامه، اساسنامه، شرکتنامه، صورتجلسه
5- تایید نام شرکت
6- درصورت رد نام شرکت مرحله فوق تکرار می‌شود
7- پرینت مدارک از سامانه
8- ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها: در صورت تایید شدن مدارک و نبود نقص و مورد تایید بودن موضوع شرکت پیش نویس آگهی صادر می شود
9- درصورت رد تقاضای ثبت شرکت (که عمدتاً به دلیل فقدان مجوز پیرو ادعاهایی است که شرکت در حوزه‌های عملکردی خود ادعا می‌کند مانند آموزش، پژوهش یا درمان) از مرحله چهار مجدداً تکرار می‌شود.
10- تایید پیش نویس آگهی در اداره ثبت شرکت ها و ارسال آن به روزنامه رسمی کشور
11- ثبت پیش نویس آگهی در روزنامه
12- اخذ روزنامه رسمی
13- تصفیه حساب با مسئول پی‌گیری ثبت شرکت

Latest Posts

دانلود فرم تقاضای تعیین نام و ثبت شرکت

دانلود فرم تقاضای تعیین نام و ثبت شرکت فرم تقاضای تعیین نام و ثبت شرکت دانلود فرم تقاضای تعیین نام و ثبت شرکت به صورت فایل ورد تقاضای تعیین نام F-750-30-00-06

دانلود تقاضانامه ثبت شرکت داخلی

دانلود تقاضانامه ثبت شرکت داخلی دانلود فایل ورد تقاضانامه ثبت شرکت داخلی فرم تقاضانامه ثبت شرکت داخلی تقاضا نامه ثبت شرکت داخلی F-750-30-00-03

اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی

اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی دانلود اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی اظهار نامه پلمپ دفاتر تجاری F-750-30-00-08

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود: ۱) دو نسخه  تقاضانامه‌ ۲) دو نسخه  شرکت نامه ۳) دو نسخه از اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود ۴) دو نسخه صورتجلسه‌ مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره ۵) ارائه فتوکپی…
Read more