ثبت شرکت ,ثبت برند,هزینه ثبت شرکت,ثبت تغییرات شرکتها - Part 3
فرایند ثبت شرکت :
جلسه توجیهی:
1) انتخاب نوع شرکت (شرکت مسئولیت محدود، شرکت تعاونی، شرکت سهامی خاص، شرکت عام)
2) انتخاب پنج اسم پیشنهادی
3) توضیح ابهامات: بیمه تامین اجتماعی، مالیات، دانش بنیان، آدرس و تلفن شرکت، گمرک
4) ویژگی ها و محدودیت های اعضأ شرکت
5) معرفی اعضأ شرکت به پلیس + 10 برای شروع فرآیند تشخیص هویت

2- مراجعه به پلیس + 10 و تقاضای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه، انگشت نگاری
3- دریافت گواهی عدم سوء پیشینه از طریق پست برای شرکا و بازرسان
4- ثبت نام اینترنتی شامل ورود مشخصات اعضا، تعیین سمت شرکاء، ثبت اسامی پیشنهادی، نوشتن موضوع شرکت، تدوین تقاضانامه، اساسنامه، شرکتنامه، صورتجلسه
5- تایید نام شرکت
6- درصورت رد نام شرکت مرحله فوق تکرار می‌شود
7- پرینت مدارک از سامانه
8- ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها: در صورت تایید شدن مدارک و نبود نقص و مورد تایید بودن موضوع شرکت پیش نویس آگهی صادر می شود
9- درصورت رد تقاضای ثبت شرکت (که عمدتاً به دلیل فقدان مجوز پیرو ادعاهایی است که شرکت در حوزه‌های عملکردی خود ادعا می‌کند مانند آموزش، پژوهش یا درمان) از مرحله چهار مجدداً تکرار می‌شود.
10- تایید پیش نویس آگهی در اداره ثبت شرکت ها و ارسال آن به روزنامه رسمی کشور
11- ثبت پیش نویس آگهی در روزنامه
12- اخذ روزنامه رسمی
13- تصفیه حساب با مسئول پی‌گیری ثبت شرکت

Latest Posts

نمونه صورتجلسه تاسیس شعبه در شرکت

نمونه صورتجلسه تاسیس شعبه در شرکت نمونه صورتجلسه تاسیس شعبه در شرکت های با مسئولیت محدود دانلود نمونه صورتجلسه تاسیس شعبه در شرکت های با مسئولیت محدود دانلود نمونه متن اماده صورتجلسه تاسیس شعبه در شرکت های با مسئولیت محدود…
Read more

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسؤلیت محدود

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسؤلیت محدود

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسؤلیت محدود نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسؤلیت محدود – تضامنی – نسبی دانلود نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسؤلیت محدود نمونه فرم صورتجلسه تغییر نام…
Read more

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت نمونه فرم صورتجلسه تغییر محل در شرکت دانلود نمونه فرم صورتجلسه تغییر محل در شرکت نمونه فرم فایل ورد صورتجلسه تغییر محل در شرکت مجمع – تغییر نشانی

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت نمونه صورتجلسه تغییر موضوع شرکت نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت ( در شرکت های با مسئولیت محدود – تضامنی و نسبی ) فرم تغییر موضوع…
Read more

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی انتخاب هیئت مدیره در شرکت

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی انتخاب هیئت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود دانلود نمونه صورتجلسه مجمع عمومی انتخاب هیئت مدیره در شرکت نمونه فرم صورتجلسه مجمع عمومی انتخاب هیئت مدیره در شرکت مجمع – صورتجلسه انتخاب اعضاء هیئت مدیره

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک از شرکت

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک از شرکت نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود تضامنی ، نسبی دانلود نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک از شرکت نمونه فرم صورتجلسه کاهش سرمایه و…
Read more

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکتهای با مسؤلیت محدود تضامنی نسبی

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکتهای با مسؤلیت محدود تضامنی نسبی نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکتهای با مسؤلیت محدود تضامنی نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکتهای با مسؤلیت محدود دانلود صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکتهای با مسؤلیت محدود فرم…
Read more

نمونه صورتجلسه نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود نمونه فرم صورتجلسه نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود دانلود فرم نمونه صورتجلسه نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود فرم نمونه صورتجلسه نقل…
Read more

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود دانلود نمونه صورتجلسه هیئت مدیره شرکت مسئولیت محدود نمونه صورتجلسه تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود ۱- در صورتی جلسه با حضور اکثریت اعضای هیأت…
Read more