ثبت شرکت | ثبت شرکت ,ثبت برند,ثبت شرکتها,هزینه ثبت شرکت - Part 2

ثبت شرکت

فرایند ثبت شرکت

فرایند ثبت شرکت , کلیه مراحل ثبت شرکت , مراحل ثبت شرکت , راهنمای کامل برای ثبت شرکت جلسه توجیهی: ۱)   انتخاب نوع شرکت (مسئولیت محدود، تعاونی، سهامی خاص، عام) ۲)   انتخاب پنج اسم پیشنهادی ۳)   توضیح ابهامات: بیمه تامین…
Read more

مدارک و مراحل تاسیس شرکت با مسئولیت محدود

مدارک مراحل تاسیس شرکت مسئولیت محدود دانلود مدارک مراحل تاسیس شرکت مسئولیت محدود لیست مدارک مراحل تاسیس شرکت مسئولیت محدود تعریف شرکت با مسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی…
Read more

تفاوت شرکت های سهامی خاص و بامسئولیت محدود

۱ـ در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشند . ۲ـ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است…
Read more

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود: ۱) دو نسخه  تقاضانامه‌ ۲) دو نسخه  شرکت نامه ۳) دو نسخه از اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود ۴) دو نسخه صورتجلسه‌ مجمع عمومی مؤسسین و هیأت مدیره ۵) ارائه فتوکپی…
Read more