تاسيس شرکت در کنيا | ثبت شرکت

تاسیس شرکت در کنیا

ثبت شرکت
تاسیس شرکت در کنیا
تاسیس شرکت در کنیا شامل مراحل زیر است:
۱- انتخاب نام برای شرکت و ارائه آن به اداره ثبت شرکتها در کنیا. هزینه ای در حدود ۳۰۰ شیلینگ دارد. که پس از نهایتا دو روز از آن سازمان جواب خواهید گرفت.
۲- جهت ثبت دارایی های شرکت و سرمایه اولیه هم که نیاز به تائید اداره مالیات کنیا دارد. حدودا مبلغ ۲۰۰۵ شیلینگ لازم است.
۳ – پرداخت هزینه های ثبت و مهر مالیاتی در بانک.
۴ – تکمیل فرم پذیرش ۲۰۸ در یک دفتر ثبت اسناد رسمی.(حدودا ۲۰۰ شیلینگ.)
۵ – تنظیم سند توسط اداره ثبت دفتر دادستان کل نایروبی.
۶ – ثبت در اداره مالیات.
۷ – ثبت در اداره مالیات بر ارزش افزوده  VAT
۸ – در خواست مجوز فعالیت اقتصادی و دریافت   PIN
۹ – ثبت در سازمان تامین اجتماعی.
۱۰ ثبت در صندوق بیمه ملی بیمارستانی.
۱۱ ثبت در PAYE
۱۲- سفارش مهر شرکت بعد از یک اخذ مجوز شرکت. تمام این مراحل در حدود دو هفته انجام می شود.

تاسیس یک شعبه از یک شرکت خارجی در کنیا
۱ – کپی معتبر از اساسنامه شرکت مادر.
۲ – فهرست مدیران شرکت با ذکر نام کامل, ملیت و دیگر اطلاعات مربوط به شرکت در کنیا.
۳ – بیانه مربوط به تمامی مسئولیت های شرکت در کنیا.
۴ – نام و آدرس پستی شخص یا اشخاص به نمایندگی از طرف شرکت.
۵ – آدرس کامل ودفتر ثبت شده در کشور مادر.
۶ – آدرس کامل مکان فعالیت اقتصادی در کنیا.

Print Friendly

ورودی ها

  • ثبت شرکت در کنیا
  • هزینه ثبت شرکت درکنیا

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *