نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود | ثبت شرکت

نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

http://www.signsandmarks.com/blog/blogfiles/2011/05/llp-company-registration-kerala.jpg

نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

دانلود نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

نمونه فرم صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 

دانلود : مجمع – تأسیس شعبه

تذکرات :

 

۱- آخرین روزنامه رسمی حاوی تغییرات شرکت بهمراه صورتجلسه تحویل واحد ثبت شرکتها شود.

۲- فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه مدیر تصفیه در صورتیکه خارج از شرکاء انتخاب شده باشد ضمیمه صورتجلسه گردد.

۳ – در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.

۴- شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتیکه وکا لتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی ( اصل یا رونوشت برابر اصل شده ) الزامی است.

۵- در صورتیکه تعداد شرکاء از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفر الزامی و در ابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شده و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.

Print Friendly

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *