دی, ۱۳۹۵ | ثبت شرکت ,ثبت برند,ثبت شرکتها,هزینه ثبت شرکت

Monthly Archive: دی ۱۳۹۵

مدارک و مراحل تاسیس شرکت با مسئولیت محدود

مدارک مراحل تاسیس شرکت مسئولیت محدود دانلود مدارک مراحل تاسیس شرکت مسئولیت محدود لیست مدارک مراحل تاسیس شرکت مسئولیت محدود تعریف شرکت با مسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی…
Read more

تفاوت شرکت های سهامی خاص و بامسئولیت محدود

۱ـ در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشند . ۲ـ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است…
Read more

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت دانلود نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت نمونه فرم های صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت مجمع – افزایش سرمایه…
Read more

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکتهای با مسؤلیت محدود ، تضامنی ، نسبی دانلود نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت ها نمونه فرم صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت افزایش سرمایه در شرکت ها مجمع – افزایش سرمایه ورودی هافرم اظهارنامه…
Read more

نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود دانلود نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود نمونه فرم صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود   دانلود : مجمع – تأسیس شعبه تذکرات :   ۱- آخرین روزنامه رسمی حاوی تغییرات شرکت…
Read more

نمونه صورتجلسه تاسیس شعبه در شرکت

نمونه صورتجلسه تاسیس شعبه در شرکت نمونه صورتجلسه تاسیس شعبه در شرکت های با مسئولیت محدود دانلود نمونه صورتجلسه تاسیس شعبه در شرکت های با مسئولیت محدود دانلود نمونه متن اماده صورتجلسه تاسیس شعبه در شرکت های با مسئولیت محدود…
Read more

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسؤلیت محدود

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسؤلیت محدود

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسؤلیت محدود نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسؤلیت محدود – تضامنی – نسبی دانلود نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسؤلیت محدود نمونه فرم صورتجلسه تغییر نام…
Read more

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت نمونه فرم صورتجلسه تغییر محل در شرکت دانلود نمونه فرم صورتجلسه تغییر محل در شرکت نمونه فرم فایل ورد صورتجلسه تغییر محل در شرکت مجمع – تغییر نشانی

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت نمونه صورتجلسه تغییر موضوع شرکت نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت ( در شرکت های با مسئولیت محدود – تضامنی و نسبی ) فرم تغییر موضوع…
Read more

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی انتخاب هیئت مدیره در شرکت

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی انتخاب هیئت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود دانلود نمونه صورتجلسه مجمع عمومی انتخاب هیئت مدیره در شرکت نمونه فرم صورتجلسه مجمع عمومی انتخاب هیئت مدیره در شرکت مجمع – صورتجلسه انتخاب اعضاء هیئت مدیره